Palvelut

Opetella tarjoaa yksilöllistä opetusta jokaisen oppilaan tarpeiden ja huoltajien toiveiden mukaisesti.

Lapseen tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää onnistuneessa yksityisopetuksessa. Jokainen lapsi on omalla tavallaan taitava, mutta kaikki eivät opi samalla tavalla. Siksi tutustumisvaiheen aikana pyrin selvittämään, mikä on lapselle luontaisin tapa oppia ja sisäistää uusia asioita.

Voimme myös harjoitella yhdessä opiskelurutiineja, jotta lapsi oppisi painamaan opiskeltavat asiat mieleen omalla persoonallisellatavallaan, sitoutumaan koulutyöhön sekä huolehtimaan opiskelustaan omatoimisemmin.

Jokainen oppitunti on kestoltaan 60 minuutin mittainen. Tunnin alussa vaihdamme kuulumiset ja tunnin päättyessä jätämme pähkinän purtavaksi seuraavaa tapaamista silmällä pitäen.

Yksityisopetuksessani räätälöin opetusmateriaalin jokaiselle lapselle erikseen. Kaikki tämä tapahtuu perheen antamien toiveiden mukaisesti. Oppitunneilla pyrin aina antamaan oppimiseen kannustavaa palautetta opiskeluun sitoutumisesta ja onnistumisista, koska uskon positiivisen ilmapiirin edesauttavan oppimista.